Lokali Qorti

Brażiljan kundannat 12-il sena u nofs ħabs fuq 1.5 kilo kokaina

Traffikant tad-droga li nqabad b’1.5 kilo kokaina f’pakketti marbutin ma’ saqajh fl-ajruport sentejn ilu ġie kundannat 12-il sena u nofs ħabs. Iċ-ċittadin Brażiljan Adalberto Alves Da Silva, ta ’41 sena, kien telaq minn Sao Paolo abbord titjira tal-Emirates minn Dubai għal Larnaca, u finalment niżel Malta fis-2: 30pm fl-20 ta ’Jannar, 2019.

Huwa twaqqaf mid-Dwana u mill-uffiċjali tal-pulizija u fuqu nstabu madwar 1.5 kilo droga f’pakketti marbuta mal-kuxtejh u l-pxiexel. Meta kien arrestat, Da Silva wieġeb mhux ħati għall-importazzjoni u l-pussess tad-droga taħt ċirkostanzi li jindikaw li ma kinitx għall-użu personali tiegħu.

Meta l-każ għadda għall-proċess, sar eżerċizzju ta’ negozjar, dak li f’termini legali jissejjaħ patteġġament bejn id-difiża un l-prosekuzzjoni aktar kmieni dan ix-xahar li kien diskuss mill-Avukat Ġenerali u l-avukat difensur, wassal għal qbil ta’ sentenza ta’ 12-il sena u nofs ħabs u multa ta’ € 28,000 bħala piena.

Assistit minn avukat tal-għajnuna legali u interpretu, Da Silva ammetta flok għadda ġuri quddiem l-Imħallef Consuelo Scerri Herrera, li qieset it-talba konġunta kellha tintlaqa’. Il-qorti osservat li espert maħtur mill-qorti kien ikkonferma li s-sustanza misjuba fil-pussess tal-akkużat kienet tammonta għal 1.533 gramma kokaina, ta’ 55% ta’purità, b’valur fit-triq li jvarja bejn €27,594 u € 122,640.

Mal-ammissjoni tiegħu stess il-qorti ddikjarat lill-akkużat ħati, fejn kien ordnat ukoll għall-ħlas tal-spejjeż tal-qorti li jammontaw għal €4,547. Il-qorti ordnat ukoll il-konfiska tal-flus kollha tar-raġel, il-proprjetà mobbli u immobbli u l-qerda tad-droga.

Ikkummenta