Lokali Qorti

Il-Qorti tirrevoka mandat fuq it-tabib Jan Chircop f’każ fuq testment ta’ vittma tal-COVID-19

Il-Qorti rrevokat mandat ta’ inibizzjoni temporanju maħruġ kontra t-tabib Jan Chircop bħala parti minn tilwima legali dwar ir-rieda ta’ vittma li miet bil-COVID-19, u qalet li l-atturi familjari naqsu milli jippruvaw xi irregolaritajiet fit-testment jew l-allegazzjoni tagħhom li t-tabib kien ħa vantaġġ minn ħuhom.

Chircop, iben il-mibki Membru Parlamentari Laburista Karl Chircop, u n-nutar Joseph Cilia, eks Deputat Laburista, kienu ġew akkużati minn Alberta u Jane Mangion li wettqu irregolaritajiet fit-testment ta’ ħuhom mejjet Mario. It-testment ġie ffirmat fis-7 ta ’Ottubru tas-sena l-oħra minn Mangion, 69 sena, li miet fi Frar ta’ din is-sena, jiem wara li ġie infettat bil-COVID-19.

Ħut Mangion li huma nisa kienu sostnew li l-għada, siegħa biss wara d-difna tar-raġel, Chircop kien qalilhom li kien l-eredi universali ta’ ħuhom, u urihom kopja tal-aħħar testment ta’ Mangion magħmul quddiem in-nutar Joe Cilia. Fi protest ġudizzjarju ppreżentat fi Frar, ħut Mangion sostnew ukoll li Chircop kien mar id-dar ta’ ħuhom fil-Gudja fl-istess jum tad-difna tiegħu, minn fejn kien ħa pussess ta’ dokumenti importanti, dettalji bankarji, dettalji bankarji bl-internet, ġojjelli, pistola u flus kontanti – inklużi flus kontanti tagħhom li Mangion kien ilu jżomm.

L-aħwa aktar tard ippreżentaw ukoll applikazzjoni għal mandat biex Chircop jitwaqqaf milli jeżegwixxi t-testment u biex iwaqqfuh milli jieħu xi oġġetti li jappartjenu lil ħuhom il-mejjet. Fis-sentenza tagħha dwar il-każ, l-Imħallef Anna Felice ddeċidiet li l-aħwa naqsu milli jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-liġi għall-ħruġ ta’ inibizzjoni.

L-aħwa kienu invokaw biss l-allegazzjonijiet li saru fil-każ fejn qed jitolbu li t-testment jiġi ddikjarat null u bla effett, osservat l-imħallef, waqt li rrimarkat li ma ppreżentaw l-ebda evidenza fil-qorti biex isostnu l-allegazzjonijiet tagħhom jew jippruvaw li kellhom dritt kontra Chircop.

It-testment kien ġie abbozzat b’mod korrett min-nutar, skont il-liġi, u ma kien hemm l-ebda evidenza li turi li kien eżerċitat xi qerq fuq it-testatur jew li kien b’xi mod suġġett għal “kwalunkwe pressjoni, biża ‘jew abbuż morali” bħala l-applikanti kien issuġġerixxa.

It-tabib u n-nutar kienu ċaħdu li għamlu l-ħażin fit-tweġibiet tagħhom għall-protest ġudizzjarju ppreżentat mill-aħwa f’Marzu li għadda. Chircop kien spjega li Mangion mhux biss kien ħabib tal-familja imma li kien ikkunsidrah bħala “t-tieni missier,” u kompla jgħid li t-talbiet magħmula miż-żewġ aħwa wrew nuqqas ta ‘rispett lejn ħuhom u x-xewqat tiegħu.

Chircop kien ukoll ċaħad li kiseb kopja illeċita tat-testment, u rrimarka li Mangion innifsu kien tah il-kopja u kiteb “kopja vera għal Jan” f’idu stess fuqha. . Għal Chircop dehru l-avukati Luke Dalli, Matthew Paris, u Ann Marie Cutajar. L-Avukat Mark Simiana deher għan-Nutar Cilia.

Ikkummenta