Lokali Qorti

Żewġt irġiel bil-liċenzja tan-nar meħlusa fuq inċident f’Għawdex fl-2015

Żewġt irġiel bil-liċenzja tal-logħob tan-nar ġew meħlusa mir-responsabbiltà kriminali kollha għal ġrieħi mġarrba minn żewġ subien adolexxenti li kienu ġabru materjal konness ma’ logħob tan-nar mhux użat f’għalqa fil-Munxar. Jason Mifsud ta’ 44 sena u Joseph Aquilina ta’ 49 sena kienu fil-mira ta’ prosekuzzjoni kriminali wara l-inċident f’Awwissu tal-2015, u wieġbu mhux ħatja ta’ ħsara involontarja fuq il-ġisem kkawżata minn traskuraġni jew nuqqas ta’ osservanza tar-regolamenti min-naħa tagħhom.

Peress li l-allegata ħsara kienet ikkawżata minn materjal splussiv, l-irġiel irriskjaw kastig ogħla. Huma kienu ġew akkużati wkoll li kisru r-regolamenti tal-logħob tan-nar. Wieħed mill-adolexxenti, li dak iż-żmien kellu 13-il sena, spiċċa bi ħruq fuq wiċċu u partijiet oħra ta’ ġismu, swaba neqsin u sofra wkoll trawma fis-smigħ tiegħu.

Il-ħabib tiegħu, li kien midħla sew taċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa u li kien jaf il-post eżatt fejn isir il-logħob tan-nar, sofra ġrieħi ħfief. Waqt ix-xhieda fil-qorti ħareġ li ġimgħa qabel l-inċident, ħabib tal-vittmi kien fetaħ oġġett relatat mal-logħob tan-nar mhux użat, magħruf bħala berqa, u ħalla fjamma bajdana.

“Kulħadd irid jifhem li kull min jilgħab bin-nar jinħaraq,” irrimarka l-Maġistrat Joseph Mifsud meta fis-sentenza li huwa ta. Min-naħa l-oħra, l-organizzaturi tal-festi kellhom jiżguraw li avvenimenti bħal dawn ma jirriżultawx f’korrimenti jew ħsara lill-propjetà ta ‘partijiet terzi, billi jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa, “lil hinn minn dak li tgħid il-liġi”.

Kwalunkwe nuqqas minn partijiet terzi involuti mill-organizzaturi tal-festi kellhom jġorru r-responsabbilità bl-istess mod bħal dawk li jorganizzaw avvenimenti popolari bħal dawn. Wara li semgħet madwar 31 xhud, il-Qorti kkonkludiet li l-Prosekuzzjoni naqset milli tipprova r-rabta bejn l-akkużati u l-inċident, kif ukoll il-materjal splussiv.

Naqset ukoll milli tipprova li l-inċident kien prevedibbli u seta’ jiġi evitat. L-akkużi kienu tpoġġew fuq l-akkużati sempliċement għax kellhom liċenzja biex iwaqqfu l-logħob tan-nar, mingħajr ma pprovaw jekk il-materjal splussiv misjub miż-żagħżagħ kienx tal-organizzaturi tal-festa ta’ Sannat jew tal-Munxar, osserva l-Maġistrat.

Lanqas ma ġie ppruvat li l-akkużati ma kienux għamlu dak kollu li kien mistenni minnhom meta kienu qed jimmaniġġjaw il-logħob tan-nar f’termini tal-liċenzja tagħhom, qalet il-Qorti, waqt li ddikjarathom bħala persuni ħielsa. Il-Maġistrat Mifsud appella għal kampanja edukattiva biex tassigura li ħadd ma jiffaċċja esperjenza bħal dik imġarrba mill-vittmi, u enfasizza r-rwol tal-iskejjel u l-midja għal dan il-għan. L-Avukati Alfred Abela, Renè Darmanin u Joshua Grech assistew lil Mifsud. L-avukati Michael u Lucio Sciriha assistew lil Aquilina.

Ikkummenta