Lokali Qorti

Is-sistema tal-ġustizzja kriminali għandha tkun iffokata aktar fuq il-vittmi

Is-sistema tal -ġustizzja kriminali għandha tkun iffokata aktar fuq il -vittmi, f’każijiet ta’ vjolenza domestika, iżda mhux l-inqas f’każijiet ta’ abbuż sesswali tat-tfal. Il-Fondazzjoni Lisa Maria qalet li qed tilqa’ t-tieni strateġija nazzjonali ta’ Malta dwar vjolenza abbażi tal-ġeneru u vjolenza domestika, żvelata l-ġimgħa li għaddiet, b’waħda mill-impenji tagħha hija li tiżgura li l-politika attwali tkun li “Nissalvagwardjaw il-vittmi u ma nżommuhomx milli jersqu aktar ‘l quddiem”.

Għalhekk il-Fondazzjoni ttenni l-appell tagħha lill-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis għat-tneħħija tal-preskrizzjoni f’abbuż sesswali każijiet li jinvolvu tfal. Il-Ministru tal-Familja Michael Falzon, f’laqgħa li kellu mal-membri tal-Fondazzjoni tliet xhur ilu, esprima l-appoġġ tiegħu għat-tneħħija tal-preskrizzjoni f’każijiet ta ‘abbuż sesswali li jinvolvu tfal.

Il-pożizzjoni tiegħu teħtieġ li titmexxa ‘l quddiem u mplimentata mill-Gvern. Il-liġi li tirrigwarda l-preskrizzjoni f’każijiet ta’ abbuż sesswali, fejn it-tfal huma involuti, jeħtieġ li jinbidlu sabiex il-kunċett ta’ preskrizzjoni ma jkunx abbużat għad-detriment tat-tifel u favur il-ħati.

Dawk li jabbużaw iridu jiffaċċjaw il-konsegwenzi tal-azzjonijiet tagħhom irrispettivament minn kemm idum u ilu sejjer abbuż li kien seħħ. Il-Fondazzjoni ttenni l-appell tagħha lill-Ministru Zammit Lewis biex jimplimenta l-bidliet fil-liġi dwar ir-Reġistru tal-pedofeli, li huma onerużi u tqal wisq biex jintużaw ħafna mill-partijiet interessati dwar id-diliġenza dovuta tagħhom qabel l-impjieg.

 

Ikkummenta