Lokali Qorti

Raġel li ħa 4,000 ewro minn frodi romantiku jingħata sentenza sospiża

Raġel akkużat b’ħasil ta’ flus fuq fondi mibgħuta fil-kont bankarju tiegħu hekk kif dawn kienu akkwistati permezz ta’ frodi romantiku ġie meħlus minn sentenza ta’ ħabs effettiva iżda ordnat biex iħallas lura lill-vittma. Youssouf Madou Soumaoro Ben, ċittadin Ivorjan ta’ 35 sena li jaħdem f’Malta bħala dishwasher, kien fil-mira tal-investigaturi bħala wieġed minn dawk li kien involut f’każ fejn mara anzjana kienet spiċċat maħkuma wara li spiċċat vittma ta’ relazzjoni virtwali falza.

Għalkemm oriġinarjament huwa wieġeb mhux ħati ta’ ħasil ta’ flus u li bbenefika minn fondi miksuba permezz ta’ attività kriminali, sussegwentement irreġistra ammissjoni li ġiet ikkunsidrata għal skopijiet tas-sentenza. Meta tat il-piena, il-Qorti, preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, ħadet nota wkoll tar-rekord kriminali nadif tal-akkużat, in-natura tar-reat u l-fatt li huwa kien responsabbli biss għas-sehem ta’ nofs it-€8,000 involuti.

Fid-dawl ta’ konsiderazzjonijiet bħal dawn il-Qorti kkundannat lill-akkużat għal sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin. Barra minn hekk, aktar milli timponi piena pekunjarja, il-Qorti ordnat lill-akkużat biex jirrimborża €4,000 lill-vittma fi żmien sitt xhur, u wissietu li jekk ma jagħmilx hekk immedjatament tidħol fis-seħħ il-piena ta’ sentejn ħabs.

F’termini tal-Att dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil ​​tal-Flus, il-Qorti ordnat ukoll il-konfiska tal-assi kollha, mobbli u immobbli, tal-akkużat, inklużi dawk li jinsabu barra minn Malta. Il-każ ħareġ minn investigazzjonijiet tal-Pulizija kien żvelat minn mara anzjana li ddikjarat li kienet vittma ta’ madwar €58,000 minn raġel li ppoża bħala suldat Amerikan stazzjonat fl-Afganistan li qalilha li se jiġi Malta wara li jtemm ir-reklutaġġ tiegħu.

Madankollu, diversi transazzjonijiet bankarji aktar tard, il-mara ndunat li kienet vittma ta’ scam u rrappurtat il-każ lill-Pulizija. Erba’ Niġerjani u mara Maltija tressqu l-Qorti fi Frar, filwaqt li s-sitt suspettat ġie akkużat aktar tard dak ix-xahar.

Soumaoro Ben kien fil-mira f’April bħala s-seba’ suspettat f’investigazzjonijiet li għaddejjin dwar il-każ ta’ mara oħra li qalet li kienet frodata bl-istess mod minn madwar €8,000. L-Ispetturi Claire Borg u Sarah Zerafa mexxew il-Prosekuzzjoni, assistiti mill-Avukati tal-Avukat Ġenerali Abigail Caruana Vella, Karl Muscat u Sean Xerri de Caro.

Ikkummenta