Lokali Qorti

Resident ta’ Ħal Far jammetti li għamel ħsara fuq ambulanza waqt li kien fis-sakra

Żagħżugħ ta’ 19-il sena ġie lliberat bil-kundizzjoni u ordnat iħallas għat-tiswijiet ta’ ambulanza li għamel ħsara waqt li kien fi stat ta’ sakra. Abdalla Yahya, mis-Sudan, ammetta għall-akkużi relatati mal-inċident li seħħ f’Hal Far nhar it-Tlieta, fl-20 ta’ Lulju għall-ħabta tal-10.00pm

Yahya, li joqgħod fil-villaġġ ta’ Hal Far kien spiċċa, fis-sakra fil-ħin li wasal ekwipaġġ ta’ ambulanza biex jipprovdi għajnuna. L-Ispettur Janetta Grixti qalet lill-Qorti, preseduta mill-Maġistrat Doreen Clarke, li ż-żagħżugħ għamel għall-ħaddiema tal-ambulanza meta ppruvaw jgħinuh.

Huwa kkawża wkoll ħsara ta’ €507.61 lill-ambulanza. Ir-raġel ġie akkużat bi ħsara kriminali, li hedded infermier maskili u akkużi ta’ diżordni pubblika. Huwa kien akkużat ukoll li kien fis-sakra u inkapaċi li jieħu ħsieb tiegħu nnifsu fil-pubbliku. Meta tressaq il-Qorti, r-raġel wieġeb ħati.

Huwa nħeles kundizzjonalment għall-perjodu ta’ sentejn u ġie ordnat iħallas €507.61 għall-ħsara li kien ikkawża. Il-Qorti wissietu li jekk jikkommetti reat ieħor fis-sentejn li ġejjin, jispiċċa Jmur il-ħabs. Hekk kif il-maġistrat kien qed jitlaq mill-awla, iż-żagħżugħ grat għajjat ​​“grazzi!” Il-Maġistrat daret u ħeġġitu biex jieħu ħsieb tiegħu nnifsu, u qaltlu li ma riditx terġa’ tarah fl-awla tagħha.

Ikkummenta