Lokali Qorti

Jammeti li bagħat lil uliedu jisirqu wara li tilef xogħlu

Missier ta ’seba’ t’itfal tpoġġa taħt probation wara li ammetta l-akkużi li uża ħamsa mit-tfal minuri tiegħu biex iwettqu serq aggravat. Ir-raġel li ma jaħdimx u għandu 38 sena, li ma jistax jissemma b’ordni tal-qorti, ġie akkużat li uża t-tfal, ta’ bejn ħames snin u 11-il sena biex jisirqu ġugarelli minn ħanut.

Il-Qorti semgħet lill-Ispettur Matthew Grech jispjega kif ir-raġel kien ta struzzjonijiet lil uliedu biex jisirqu numru ta ’oġġetti, li jikkonsistu f’ġugarelli u apparat elettroniku mill-ħanut. L-akkuża ta’ serq kienet aggravata bil-valur, qal l-ispettur.

Ir-raġel ġie mixli wkoll li naqas milli jagħti kura xierqa lit-tfal. L-Avukat Arthur Azzopardi qal lill-Qorti li r-raġel se jammetti l-akkużi kollha miġjubin kontrih. Huwa tpoġġa taħt probation għal tliet snin. Il-Maġistrat Charmaine Galea ħatret ukoll ħaddiema soċjali biex isegwu l-każ.

Ikkummenta