Lokali Qorti

Avukat urtat li l-prosekuzzjoni u l-parte civile ġabu allegata vittma ta’ vjolenza domestika fl-awla

Is-skiet fl-awla tal-qorti numru ħamsa inkiser fi tmiem każ ta’ raġel akkużat bi vjolenza domestika bl-avukat difensur jgħajjat ​​fid-direzzjoni tal-prosekuzzjoni u l-avukat parte civile talli ġabu lill-vittma għas-seduta. L-Avukat Mario Mifsud ferm urtat ħareġ il-barra hekk ma qabilx dwar kif dan il-każ kien qed jiġi trattat.

L-akkużat ta; 42 sena minn Ħal Qormi li mhux qed jissemma biex tiġi protetta l-allegata vittma tiegħu, wieġeb mhux ħati għal akkużi ta’ fastidju fuq martu, li llimita l-aċċess tagħha għal flus, edukazzjoni jew impjieg.

Huwa ġie mixli wkoll li insulenta u hedded lill-mara, li żammha kontra r-rieda tagħha u attakkaha fl-1 ta’ Awwissu ta’ din is-sena. Quddiem il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace, ir-raġel wieġeb mhux ħati tal-akkużi. L-avukat difensur, l-avukat Mario Mifsud, talab il-libertà proviżorja.

Madankollu l-Ispettur Audrey Micallef, li kienet qed tipproċedi, oġġezzjonat bil-qawwa kollha għat-talba, u ċċitat ir-riskju li tbagħbas l-evidenza u n-natura gravi tal-akkużi. l-Avukat Mifsud għamel diskors imqanqal, u argumenta għall-ħelsien mill-arrest.

“Mhux qed inneħħi xejn mis-serjetà tal-akkużi, iżda f’kull każ hemm gravità. Jekk il-mara qed tgħix Ħal Qormi, nistenna li l-klijent tiegħi ma jersaqx lejn Ħal Qormi. Allura safejn huma involuti xhieda, jekk hu jċemplilha jew javviċinaha, l-ispettur żgur li jkun infurmat u jinbdew proċeduri kontrih.

“Nemmen li għandu jingħata l-libertà proviżorja,” qal l-avukat, li semma żewġ każijiet reċenti fejn qal li persuni kienu nżammu taħt arrest preventiv għal perjodu twil ta’ żmien, għal xejn. Huwa tgħallem il-lezzjoni tiegħu u jinsab imwerwer.

“Iż-żwieġ jiġi xolt ċivilment jekk ikun hemm bżonn. ” “Jekk inpoġġuh il-ħabs, jitlef l-impjieg tiegħu u l-problemi tiegħu jikbru,” qal l-avukat, u fakkar lill-klijent tiegħu li ordni ta’ protezzjoni ġġorr piena severa jekk tinkiser.

Is-seduta kompliet f’kaos sħiħ wara li l-avukat parte civile Emmy Bezzina indirizza l-qorti u qal lill-maġistrat li l-mara kienet ilha tfittex l-għajnuna tiegħu mis-sena li għaddiet. “Hi u bintha huma mbeżżgħin,” qal Bezzina.

“Huwa rrifjuta li jattendi l-medjazzjoni …” qal l-avukat, qabel ma ġie interrott minn Mifsud, li f’daqqa fu filħin għajjat ​​fid-direzzjoni l-avukat u qallu “m’għandekx locus standi (dritt) li titkellem fuq pleġġ!” L-Ispettur Audrey Micallef, imbgħad qalet lill-qorti li waqt li kien taħt interrogazzjoni, ir-raġel wera nuqqas ta’ għarfien li għamel xi ħaġa ħażina.

Iż-żewġ avukati komplew bil-battikbekki fl-isfond. Fżħin minnhom Mifsud qal b’vuċi għolja, “M’ghandekx locus standi Emmy, filkaz mur tkellem fuq il-PBS!” M’għandekx id-dritt li tindirizza l-qorti, Emmy, għaliex ma tmurx titkellem dwarha fuq il-PBS?.

“Int u l-ispettur għandhom tal-mistħija li iġġibu l-vittma hawn! Hi kellha tiġi msejħa biex tixhed permezz ta ’videoconference” qal Mifsud waqt li ħareġ mill-awla. Il-pleġġ ġie miċħud, ftit wara, f’liema punt Mifsud daħal lura fl-awla jgħajjat ​​”Issa xi avukati sangisugi u u jġibulu il-libertà proviżorja!”

Ikkummenta