Lokali Qorti

Jinżamm arrestat raġel mixli li seraq roti fil-Gżira u l-Imsida

L-ebda pleġġ għall-allegat ħalliel tar-roti li fl-inħawi tal-Gżira u l-Imsida. Raġel ta’ 51 sena bi problema ta’ dipendenza mid-droga ġie mixli b’serq ta’ fil-konfini ta’ dawn il-lokalitajiet. David Yates mill-Gżira kellu miċħuda it-talba għal libertà proviżorja meta deher quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello.

Huwa ġie akkużat b’serq, li kellu fil-pusses ta’ oġġetti misruqa, ksur tal-kundizzjonijiet preċedenti tal-pleġġ u ksur ta’ sentenza sospiża. L-Ispettur Jonathan Ransley spjega lill-qorti li l-pulizija kienet ilha tinvestiga numru ta’ serq ta’ roti tul diversi xhur.

Il-pulizija waslet għal Yates wara li osservat waħda mir-roti misruqa fuq Facebook Marketplace. Il-bejgħ ġie ntraċċat lura għal Yates, li mbagħad ġie arrestat. Huwa qal li l-akkużi kienu serji u li jwasslu għal sentenza ta ’ħabs. “Kont marid, kont marid,” insista Yates, li għandu problemi ta’ dipendenza mid-droga, qal fil-qorti.

L-avukat tiegħu, Daniel Attard, spjega li r-raġel ma ffirmax fl-għassa tal-pulizija minħabba li kien qed isofri minn sintomi relatati mad-droga. Saret talba għall-ħelsie mill-arrest bl-Ispettur Ransley joġġezzjona minħabba li r-raġel kien magħruf mal-pulizija għall-abbuż akut tal-eroina.

In-nies kienu jinstabu regolarment jieħdu d-droga fid-dar tiegħu, qal l-ispettur. F’dan il-punt l-akkużat għajjat ​​”Mhux veru, int qatt ma ġejt id-dar tiegħi!” Il-prosekuzzjoni argumentat li hemm il-biza li Yates jikkommetti reati oħra waqt li jkun fuq pleġġ, u ddeskriviet lir-raġel bħala mhux ta ’min jafdah.

Il-qorti wara li rat id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Kodiċi Kriminali, l-istqarrija tar-raġel u l-kondotta kriminali tiegħu, qalet li ma kinitx sodisfatta li se joffri garanziji sodisfaċenti li se jobdi l-kundizzjonijiet tal-pleġġ tiegħu. Il-garanzija għalhekk ġiet miċħuda. Fid-dawl tas-sottomissjonijiet, il-qorti rrakkomandat li l-akkużat jingħata l-attenzjoni u l-għajnuna meħtieġa biex jindirizza d-dipendenza tiegħu mid-droga.

Ikkummenta