Lokali Qorti

Il-Qorti tgħid li d-detenzjoni tal-bastiment Sea Watch fl-2018 kienet ġustifikata

Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni Kostituzzjonali tagħha ċaħdet talba għal ksur ta’ drittijiet ippreżentata minn Sea-Watch eV, dwar id-detenzjoni mill-awtoritajiet Maltin tal-bastiment tagħha Sea-Watch 3 f’Ġunju 2018, waqt li nnutat li d-detenzjoni kienet ġustifikata minħabba nuqqasijiet amministrattivi u dubji dwar l-assigurazzjoni.

Fis-16 ta ’Ġunju 2018, is-Sea-Watch 3 daħal fil-port tal-Belt Valletta għal manutenzjoni u spezzjoni ta’ ċertifikazzjoni skedata, qabel ma talab permess biex jitlaq mill-port fit-30 ta ’Ġunju. L-awtoritajiet tal-port Maltin ma ħarġux il-permess meħtieġ biex titlaq, madankollu, inizjalment sostnew li “ċekkijiet” kienu qed iżommu l-permess.

Fit-13 ta’ Lulju, wara kważi ġimgħatejn fil-port, l-awtoritajiet bagħtu ittra li tispjega li kienu qed jistennew ir-riżultati ta’ spezzjoni tal-bandiera Olandiża, li seħħet ġimgħa qabel. Minkejja li allegatament kollox kien fl-ordni, l-awtoritajiet kienu rrifjutaw li jagħtu l-kunsens tagħhom biex il-bastiment jitħalla jbaħħar mill-Belt Valletta, qalet l-NGO.

Lejn l-aħħar ta ’Awwissu ta’ dik is-sena, il-vapur kien ġie infurmat li finalment kien se jirċievi l-awtorizzazzjoni, iżda din ġiet ikkanċellata fl-aħħar minuta mingħajr spjegazzjoni. Meta l-vapur finalment tħalla jbaħħar fit-22 ta’ Ottubru, kważi erba’ xhur mid-data tat-tluq intenzjonata tiegħu, ma kien hemm l-ebda deċiżjoni formali jew bidla fiċ-ċirkostanzi, kien ingħad.

Sea-Watch kienet allegat li l-awtoritajiet kienu “jgħinu lill-Gvern fix-xogħol tiegħu biex iwaqqaf salvataġġ ta’ bastimenti operati minn NGOs.” Iż-żamma ta’ vapur ta’ salvataġġ sa tmiem l-istaġun tal-qsim kienet “abbuż bla poter ta’ poter ”argumentaw l-avukati ta’ l-NGO, u talbu lill-qorti tiddikjara d-drittijiet tagħhom bħala miksura u tagħti danni Iżda f’deċiżjoni mogħtija, l-Imħallef Lawrence Mintoff iddeċieda li kull indħil fid-drittijiet tas-sidien sar taħt ir-Regolamenti tal-Port.

Huwa osserva li l-Kaptan tal-Port tal-Belt Valletta kien xehed li l-bastiment ma kienx irreġistrat b’mod korrett u ġie kklassifikat bħala motor yacht waqt li kien qed jintuża bħala vapur li jbaħħar. Il-kaptan tal-bastiment ippreżenta wkoll kwalifiki li ma kinux skont id-daqs tal-bastiment.

Is-Sea-Watch 3 kien assigurat bħala bastiment ta ’tfittxija u salvataġġ, iżda kien hemm klawsoli fil-kopertura ta’ l-assigurazzjoni li jeskludu r-responsabbiltà fir-rigward ta ’stowaways u refuġji. Dan qajjem ukoll dubju dwar jekk l-operat tiegħu kienx assigurat jew le, kien qal il-Kaptan tal-Port.

Barra minn hekk, l-atturi ma kinux ġabu prova tat-titolu relattiva għall-bastiment, qalet il-qorti. L-imħallef qabel mal-argument tal-akkużat li l-miżuri użati minn Malta “ċertament ma wasslux għat-tiċħid totali tal-proprjetà,” u għalhekk ma jaqgħux fil-parametri tal-Artikolu 37 tal-Kostituzzjoni. Il-każ tal-attur ġie miċħud u ġie ordnat ibati żewġ terzi tal-ispejjeż tal-każ.

Ikkummenta