Lokali Qorti

Carmelo Abela jitlob differiment fis-seduta tal-libell li fetaħ kontra Jason Azzopardi

Il-kawża ta’ libell li l-Ministru Carmelo Abela għamel kontra d-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ma saritx wara li l-Ministru permezz tal-Avukat tiegħu Pawlu Lia għamel talba biex tiġi differità. L-Avukat Joe Zammit Maempel li qed jidher għall-Avukat Azzopardi ma oġġezzjonax għal dan id-differiment.

Għaldaqstant id-deputat Nazzjonalista għandu jirritorna biex ikompli jixhed fil-proċeduri ta’ libell ippreżentati kontrih minn Abela meta l-każ ikompli ix-xahar id-dieħel. Il-kawża ta’ libell kienet xprunata minn post fuq Facebook li fiha Azzopardi sostna li l-Ministru għandu rabta mas-serqa l-armi li falliet fl-HSBC Qormi lura fl-2010.

Meta xehed f’Lulju, Azzopardi sostna li ġranet qabel l-attentat ta’ serqa, Alfred Degiorgio, wieħed mill-allegati qattiela fl-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia, ingħata pjanijiet għas-serqa u sett ta’ ċwievet foloz. Vince Muscat, li ammetta li kien involut fl-istess qtill u kkundannat dwaru, allegatament kien akkumpanja lil Degiorgio f’appartament ta’ Fleur-de-Lys għal-laqgħa fejn seħħew pjanijiet, u jeżistufilmati u ngħataw ċwievet foloz għall-bini tal-bank kienu fornuti fil-preżenza ta’ dak li qabelk kien il-Ministru Chris Cardona u l-Ministru attwali Carmelo Abela.

Dik ix-xhieda kienet qanqlet reazzjoni immedjata mill-Ministru li l-ewwel beda jitbissem fl-awla, u wars qagħad ixengel rasu. Ix-xhieda ta’ Azzopardi kienet skedata li tkompli l-Erbgħa, 22 ta’ Settembru, iżda l-avukat tal-Ministru, Pawlu Lia, ippreżenta applikazzjoni fejn talab differiment.

Fil-preżenza ta’ Abela stess li kien il-qorti, l-avukat ta’ Azzopardi, Joseph Zammit Maempel, ma oġġezzjonax għal dik it-talba. Il-qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello, iddiferiet il-każ għall-kontinwazzjoni għal 21 ta’ Ottubru li ġej.

Ikkummenta