Lokali Qorti

Il-każ ta’ għibien ta’ €10,000 mill-ħabs

Il-misteru dwar l-għibien ta’ ftit inqas minn €10,000 fi flus kontanti ta’ raġel waqt li kien taħt kustodja meta kien qed jinżamm arrestat fuq akkużi ta’ evażjoni tat-taxxa u li allegatament kien se jiivvjaġġa b’ħafna flus kontanti mhux iddikjarati kompla fil-Qorti.

Ali Muuse Igaale, mis-Somalja, li kien ġie akkużat bit-trasport ta’ €160,000 fi flus kontanti barra mill-pajjiż fit-23 ta’ Awwissu, u evażjoni tat-taxxa, kien lura fl-iżbarra hekk kif il-każ kontrih kompla quddiem il-maġistrat Donatella Frendo Dimech.

Xehed uffiċjal tal-pulizija li għamel tfittxija fuq l-akkużat hekk kif iddaħħal fil-lock-up tal-pulizija. Huwa qal lill-qorti li l-maġġoranza tal-flus kontanti nstabu fil-bagalja tal-akkużat. Waqt tfittxija fuq il-persuna tal-akkużat, il-pulizija sabet ukoll envelop kannella bi flus kontanti, xi €10,000.

“Rajt pakkett kannella, miftuħ, bil-flus fih,” huwa qal. L-għada meta kellu jittieħed mill-lockup għall-qorti, ġie ttestjat għal COVID-19 u nstab li kien pożittiv. Dak iż-żmien kien għadu fil-garaxx tal-ħabs. “Xorta kellu l-envelop fil-ġakketta tal-coat tiegħu,” qal ix-xhud, hekk kif saret tfitxxija fuqu meta daħal fil-ħabs.

Il-maġistrat staqsa jekk kienx possibbli li l-akkużat ħalla l-envelop, li kien fih il-flus kontanti, fil-karozza, iżda x-xhud qal li l-vettura ġiet imfittxija u ma nstabitx. Imbagħad, fis-17 ta’ Settembru, uffiċjali tal-pulizija marru għall-uffiċċju tar-rekords tal-ħabs marru biex jieħdu l-€10,000 iżda qalulhom li l-faċilità ma kellha l-ebda rekord tagħhom, għalkemm Igaale kien semmietom.

L-akkużat qal li huwa għadda l-flus lil uffiċjal tal-ħabs li identifika bin-numru waqt li kien il-ħabs, u kien irrikonoxxa lill-uffiċjal meta l-pulizija kienu wrewlu stampa. Tiftix fl-affarijiet tar-raġel ma rriżultax fil-flus kontanti, u envelop li kien fih ftit noti ta’ denominazzjoni barranija.

Tfittxija sussegwenti fir-residenza ta’ Marsascala ta’ Igaale wkoll ma tagħtx frott. Il-pulizija kienu għaddew ukoll il-flus kontanti li żamm fil-ħanut tiegħu fil-Ħamrun u sabu li kienu jammontaw għal inqas minn €10,000 nieqsa. It-tfittxijiet fiċ-ċella ta ‘ gaale u l-affarijiet ta’ sieħbu taċ-ċellula wkoll irriżultaw negattivi.

Imbagħad ġie ppreżentat rapport tal-pulizija. L-Avukat Franco Debono staqsa lill-uffiċjal, li kien skorta lil Igaale l-ħabs, jekk kienx ra l-flus ġewwa l-faċilità. L-uffiċjal wieġeb iva. “L-ebda mistoqsija oħra, Sinjura Maġistrat,” qal l-avukat. L-Avukat Karl Muscat oġġezzjona għall-aħħar talba għall-ħelsien mill-arrest tal-akkużat, fejn semma n-nuqqas ta’ rabtiet tar-raġel ma’ Malta bħala tħassib għall-prosekuzzjoni.

Debono qal li Igaale ingħata l-libertà proviżorja l-ġimgħa li għaddiet fuq il-każ separat ta’ evażjoni tat-taxxa kontrih. “M’hemm l-ebda raġuni biex tiġi kontestata l-libertà proviżorja,” issottometta l-avukat, “ilu Malta disgħa snin.” Id-difiża qalet li se jkunu qed jikkontestaw il-merti tal-każ u mhux kwalunkwe digriet prima facie. Il-qorti qalet li se tiddeċiedi dwar il-kwistjoni tal-pleġġ mhux in ‘open court’. L-Ispettur tal-Pulizija Oriana Spiteri u l-avukat Karl Muscat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed jipproċedu. L-avukati Franco Debono u Francesca Zarb huma avukati difensuri.

Ikkummenta