Lokali Qorti

Imħallef jastjeni mill-każ dwar l-azzjoni industrijali tal-għalliema

Azzjoni għal mandat ta’ inibizzjoni ppreżentata mill-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni kontra l-Malta Union of Teachers u l-Union of Professional Educators għandha terġa’ tiġi assenjata wara r-rikuża ta’ l-imħallef. L-applikazzjoni biex twaqqaf l-azzjoni industrijali mill-għalliema ġiet ippreżentata fi tmiem il-ġimgħa wara li t-trejdjunjins irreġistraw tilwima industrijali bi protesta dwar il-mod kif għalliema peripatetiċi tqassmu mill-ġdid biex jimblukkaw nuqqas ta ’għalliema.

Il-każ ġie assenjat lil-Imħallef Robert G. Mangion li ħatar l-ewwel seduta għat-Tlieta filgħodu. Iżda meta bdiet is-seduta, l-avukati li jirrappreżentaw il-unions qajmu kwistjoni preliminari, u ġibdu l-attenzjoni għall-fatt li l-mara tal-imħallef hija membru ta ’waħda mill-unions. L-Imħallef Mangion stieden liż-żewġ naħat biex jagħmlu sottomissjonijiet dwar il-kwistjoni tar-rikuża.

Waqt li kkwota l-ġurisprudenza lokali u tal-UE, l-avukat Keith Borg li qed jassisti lill-MUT, irrimarka li, mingħajr ma jitfa ‘ebda dell ta’ dubju fuq l-integrità tal-imħallef sedenti, il-ġustizzja kellha “tidher li ssir.” Minħabba s-sensittività tat-tilwima, li kienet ukoll fl-aħbarijiet fil-jiem li għaddew, ikun aħjar għall-Imħallef li jirtira sabiex ineħħi kwalunkwe dubju dwar l-imparzjalità tal-proċeduri, qal l-avukat.

L-avukat tal-Ministeru, James D’Agostino qabel li l-ġurisprudenza dwar is-suġġett tkellmet b’mod ċar u esprimiet ukoll fiduċja fid-diskrezzjoni tal-imħallef sedenti. Wara li temporanjament issospenda s-seduta, l-Imħallef Mangion irritorna fl-awla u ta digriet li laqgħa t-talba għal rikuża. Il-każ issa se jerġa’ jiġi assenjat lil Imħallef ieħor.

L-awtoritajiet edukattivi kienu rrappreżentati mis-Segretarju Permanenti Frank Fabri, mid-Direttur Ġenerali tas-Servizzi Edukattivi Emil Vassallo u mid-Direttur tar-Riżorsi Edukattivi Lucienne Calleja. L-MUT kienet irrappreżentata mill-president Marco Bonnici u uffiċjali oħra tal-union, filwaqt li l-UPE kienet irrappreżentata mill-uffiċjal kap eżekuttiv Graham Sansone. L-avukati James D’Agostino u Dennis Zammit assistew lill-applikanti.

L-avukati Keith Borg u Rebecca Mercieca assistew lill-MUT. L-avukati Franco Debono, Marion Camilleri u David Camilleri qed jirrappreżentaw lill-UPE.

Ikkummenta