Lokali Qorti

Raġel akkużat li seraq il-ġojjellerija ta’ oħtu meħlus fuq pleġġ

Raġel akkużat li seraq ġojjellerija mingħand oħtu beka fl-iżbarra hekk kif ġie akkużat b’serq aggravat. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Redent Cauchi ta’ 24 sena mill-Marsa ġie akkużat b’serq, aggravat bil-valur u tal-persuna misruqa.

Cauchi ġei akkużat li seraq ġojjellerija ta’ oħtu, wara li hija għamlet rapport mal-pulizija, wara li sabet oġġetti ta’ ġojjelli nieqsa. Ir-raġel wieġeb’mhux ħati tal-akkużi miġjubin kontrih. L-avukat tiegħu Arthur Azzopardi, talab għal libertà proviżorja.

L-uffiċjal prosekutur, l-ispettur Paul Camilleri, oġġezzjona għall-ħelsien mill-arrest minħabba li l-akkużat kien jgħix mal-vittma tiegħu. Ġie pprovdut indirizz alternattiv ftit toroq ‘il bogħod u Azzopardi qal lill-Maġistrat Montebello li ilu jaf lil Cauchi għal xi żmien, u spjega li l-akkużat jidħol biss fl-inkwiet meta jkun taħt l-effett tad-droga u dan biss meta jkun mal-familja tiegħu.

“Huwa tifel tajjeb, imma meta jieħu d-drogi jitħawwad,” qal l-avukat. “Mhux dejjem jista ‘joqgħod fuq il-familja tiegħu biex jaħfrulu,” innotat il-qorti, hekk kif id-difiża qablet ma dan. Ġiet issuġġerita ordni ta’ superviżjoni. Azzopardi argumenta għall-ħelsien tar-raġel waqt li jkun taħt superviżjoni stretta.

“Mhux qed nagħmel talba għal pleġġ f’vakum, imma qed nitlob ukoll ordni temporanja ta’ superviżjoni. L-uffiċjal tal-prosekuzzjoni kien preċiż u leali lejn il-verità, qal l-avukat. Hemm problema ta’ abbuż ta’ sustanzi, ”qal l-avukat. L-avukat kompla li skont il-ftehim kollettiv li jirregola r-relazzjonijiet industrijali ma’ min iħaddem lill-akkużat, jekk jinżamm taħt arrest preventiv jew fil-ħabs jitkeċċa.

“Qed nirriskjaw li nikkawżaw aktar ħsara,” qal Azzopardi, waqt li rrimarka li jekk ma jkollux impjieg, il-fatt li jista’ jagħmel reat jikber aktar malajr. L-avukat żied li l-leġislatur bil-għaqal kien jitlob ilment kriminali f’każijiet ta’ akkużi fuq l-ilment ta’ membri tal-familja, u fakkar li dan jista’ jiġi rtirat fi kwalunkwe stadju. Il-Qorti ħelset lil Cauchi fuq pleġġ kontra depożitu ta’ € 400 u garanzija personali ta’ €3,000.

Ikkummenta