Lokali Qorti

Illum mistenni l-verdett u s-sentenza fil-ġuri dwar il-qtil ta’ Hugo Chetcuti

Id-destin tas-Serb Bojan Cmelik mixli bil-qtil ta’ Hugo Chetcuti mistenni jkun magħruf illum, hekk kif l-indirizz tal-Imħallef Aaron Bugeja lill-ġurati ħa kemmxejn fit-tul minħabba n-natura tal-każ. Fil-fatt wara indirizz qasir nhar it-Tnejn, il-ġurnata tat-Tlieta kienet karateriżżata min indirizz twil u elaborat, speċi ta’ lecture legali minn naħa tal-Imħallef.

Dan peress li hemm diversi għażliet li l-ġurati jistgħu jagħmlu f’dan il-ġuri. Jistgħu isibu lill-akkużat ħati ta’ omiċidju volontarju, ħati ta’ attentat ta’ qtil, jew ħati ta’ feriti gravi. Minħabba l-punti tal-liġi li l-ġurati jridu jifhmu sa lanqas dettall qabel jibdew jiddeliberaw il-każ, l-Imħallef irid jagħti gwida ċara dwar id-direzzjoni tad-deċiżjoni tagħhom.

Għalhekk kollox jindika li l-Erbgħa, wara sommarju qasir mill-Imħallef Bugeja, l-ġurati mistennija jintbagħtu jiddeliberaw tard filgħodu. Il-ġuri li beda nhar it-Tlieta 5 ta’ Ottubru, każ dwar il-qtil tal-imprenditur Hugo Chetcuti. Cmelik ta’ 38 sena qed jiġi mixli li wettaq l-aggressjoni fuq il-vitma tma ta’ 52 sena f’Lulju tal-2018 permezz ta’ żewġ daqqiet ta’ sikkina. L-akkużat qed jiffaċċa piena ta’ għomor il-ħabs Jekk jinstab ħati ta’ omiċidju.

Il-każ seħħ fis-6 ta’ Lulju meta l-kumpanija li kien jiġġestixxi Hugo Chetcuti kienet qed tinawgura ristorant ġdid f’Paceville. Wara li kien ittieħed l-ispar Mater Dei permezz ta’ taxi u deher li kien beda jaqleb għall-aħjar Chetcuti miet sitt ijiem wara kawża ta’ infezzjoni.

Id-difiża mmexxija mill-Avukat Simon Micallef Strafrace mhux qed tikkontesta l-aggressjoni ta’ Cmelik li seħħet għall-ħabta tal-10.30pm. fil-jum tal-Ġimgħa u li kienet inqabdet minn filmati tas-CCTV’s ta’ stabbilimenti tad-divertiment li hemm fil-madwar. Madankollu qed tgħid li parti mit-tort tal-mewt għandha taqa’ f’ħoġor it-tobba.

Id-difiża qed tgħid li saru numru ta’ żbalji fl-isptar. Meta għamel sottomissjonijiet tiegħu it-Tnejn filgħodu, l-Avukat difensur qal li kien hemm ċerti fatti li juru Chetcuti eventwalment miet b’dik li tissejjaħ settiċemija, li hija l-isem kliniku għall-avvelenament tad-demm, l-iktar reazzjoni estrema tal-ġisem għal infezzjoni.

Id-difiża qalet li t-tobba damu ma ndunaw b’dan il-fatt biex it-tul ta’ ħin biex iwettqu intervent wassal għall-mewt ta’ Chetcuti. Id-difiża qed tgħid li l-ewwel żball kien in-nuqqas ta’ skoperta ta’ toqba fl-imsaren żgħar tal-vittma u t-tieni kien il-ħin li ħadu l-mediċi biex jipproċedu għat-tieni intervent kirurġiku.

Madankollu l-avukat prosekutur Kevin Valletta irribatta dan l-argument, u saħaq li diversi fatturi indikaw intenzjoni tal-akkużat li joqtol; jew ipoġġi l-ħajja tal-vittma f’periklu manifest aktar milli sempliċement li jikkawżaw ħsara gravi fuq il-ġisem. Cmelik kien ifforma l-intenzjoni tiegħu minn qabel, qal l-avukat tal-prosekuzzjoni.

“L-akkużat kien avviċina lill-vittma tiegħu b’arma. “Mhux b’xi toothpick! U x’arma! Sikkina li tiffilittja l-ħut,” saħaq Valletta, li fakkar lill-ġurati li dak il-ħin Chetcuti ma kien qed jagħti fastidju lil ħadd u kien laqa lil Cmelik li kien sejjaħlu b’ismu. Ma kien hemm l-ebda provokazzjoni, huwa sostna.

Barra minn hekk, ma kinitx kumbinazzjoni li fil-mument stess li Cmelik avviċina lill-vittma tiegħu ma kienx hemm uffiċjali tas-sigurtà fil-madwar. “Huwa ppjana dak li ried jagħmel u għażel il-ħin it-tajjeb biex jagħmel dan.” Dwar it-tobba, huma kienu għamlu minn kollox biex isalvaw il-ħajja ta ’Chetcuti, qal Valletta, waqt li insista li kieku ma operawhx immedjatament mad-dħul tiegħu l-isptar, il-pazjent kien imut fis-6 ta’ Lulju.

Xhieda fil-ġuri li kienu preżenti fil-ħin tal-inċident, tliet snin u tliet xhur ilu, iddeponew dwar kif barrani twil b’kappell tat-tiben, kien għajjat ​​lil“ Hugo ”hekk kif resaq lejn il-vittma, bħallikieku biex iħaddnu f’temp ta’ tmien sekondi Cmelik tah daqtejn ta’ sikkina. L-aggressur deher jersaq lejn il-vittma, segwit minn moviment doppju mgħaġġel b’idu hekk kif deher iħaddan lil Chetcuti. Imbagħad ħarab minn fuq il-post minn St Rita Steps hekk kif numru ta’ nies ġrew warajh.

L-Avukat Maria Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali hija wkoll waħda mill-prosekuturi. L-Avukati Joe Giglio u Mario Spiteri qegħdin jidhru fil-każ bħala parte civile għan-nom tal-familjari tal-vittma.

Ikkummenta