Lokali Qorti

Id-detenuti tal-Captian Morgan ifittxu lill-Gvern fuq ksur tad-drittijiet tal-bniedem

32 persuna li qed ifittxu l-ażil, li kienu miżmuma abbord dgħajjes tat-turisti wara li ġew salvati fuq il-baħar fir-reġjun Malti fuq tfittxija u salvataġġ f’April tal-2020, fetħu kawża kontra l-Gvern f’każ Kostituzzjonali fejn talbu li d-detenzjoni tagħhom abbord inġenji tad-divertiment kummerċjali jikkostitwixxu ksur tal-prinċipju fundamentali tad-drittijiet tagħhom.

Il-każ imur lura għall-2020, meta l-Gvern kien kera erba ’dgħajjes kummerċjali li jintużaw għall-ġiti turistiċi mill-Captain Morgan u użahom biex iżomm lil dawk li jfittxu l-ażil li ġew salvati fir-reġjun Malti ta’ tfittxija u salvataġġ. B’kollox 57 individwu kienu ġew salvati mill-bastiment tas-sajd bil-bandiera Libjana, Dar al Salaam, li huwa stess kien involut fi pushback separat lejn il-Libja.

F’operazzjoni kkoordinata mill-Gvern, il-grupp ta’ immigranti ġew trasferiti għall-bastiment Captain Morgan madwar 13-il mil nawtiku barra mill-kosta. L-operazzjoni saret fi żmien meta kemm Malta kif ukoll l-Italja kienu għalqu l-portijiet tagħhom għal salvataġġi tal-migranti minħabba l-pandemija tal-Coronavirus.

Malta kienet iddikjarat li s-salvataġġ ma kienx possibbli minħabba r-riżorsi limitati tagħha, u pprojbixxa lill-vapuri umanitarji milli jidħlu fil-port. L-applikanti, li ġejjin minn Sierra Leone, il-Kosta tal–Avorju, in-Niġerja, il-Liberja u l-Bangladesh fost oħrajn, iddeskrivew l-avvenimenti lill-Qorti.

Il-grupp kien parti minn grupp akbar ta ’persuni li jfittxu l-ażil li kienu ħarbu mill-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom, u użaw il-Libja bħala biex jivvjaġġaw lejn l-Ewropa. Huma telqu mil-Libja bejn April u Ġunju 2020 fuq inġenji tal-baħar żgħar u mkissrin li ma kinux tajbin għall-baħar.

Meta ltaqgħu ma’ kundizzjonijiet tat-temp ħżiena u ħsara fil-magna, huma kienu talbu għajnuna minn ġewwa r-reġjun Malti ta’ tfittxija u salvataġġ. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru għall-Affarijiet Interni kienu kkoordinaw is-salvataġġ tagħhom u ttrasferew lill-migranti fuq bastimenti privati.

Madwar 400 persuna li qed ifittxu ażil ġew trasferiti fuq it-tliet dgħajjes mikrija mill-Gvern, fejn kienu miżmuma eżatt barra l-ibħra territorjali Maltin. L-avukati rrimarkaw li d-dgħajjes tat-turisti baqgħu taħt il-kontroll tal-istat Malti minkejja li kienu barra mill-ibħra territorjali.

Huma qalu li l-applikanti, minkejja li qattgħu ġimgħat fuq il-bastimenti, qatt ma ġew infurmati uffiċjalment dwar għaliex kienu qed jinżammu arrestati u dwar il-pjanijiet tal-gvern fir-rigward tagħhom. “Qatt ma ġew infurmati dwar id-dritt tagħhom li jfittxu ażil, qatt ma ngħataw Ordni ta’ Detenzjoni u ħadd qatt ma spjega d-drittijiet tagħhom li jfittxu rimedju.

L-applikanti fakkru li l-kaptani kienu staqsewhom f’liema stat membru ta’ l-UE riedu jirrilokaw lilhom infushom, peress li skond il-kaptan dan kien il-pjan tal-gvern,” tgħid l-applikazzjoni. Waqt li kienu qed jinżammu barra mix-xtut, dawk li jfittxu l-ażil ma kellhom l-ebda mezz biex jikkuntattjaw lill-qraba jew ħbieb tagħhom.

Qalu li l-WIFI tal-vapuri kultant jinxtegħel, iżda l-konnessjoni hija instabbli. Barra minn hekk, l-applikanti ma kellhom l-ebda aċċess għal informazzjoni jew ifittxu parir legali u ma setgħux jitolbu l-ażil jew jitolbu lil qorti jew tribunal biex jirrevedu d-deċiżjonijiet li qed jittieħdu.

L-avukati kienu talbu permess biex jaraw id-dgħajjes iżda ġew miċħuda aċċess. Rapporti tal-midja jgħidu li l-Aġenzija għall-Benesseri ta ’dawk li Jfittxu Ażil (AWAS) ġiet miċħuda wkoll l-aċċess, flimkien ma’ uffiċjali tal-UNHCR. “L-applikanti ġew imċaħħda mil-libertà tagħhom, u ma kellhom l-ebda idea tad-destin tagħhom u lanqas ma kellhom idea ta’ kemm jiem se jinżammu fuq il-baħar,” qalu l-avukati, u żiedu li wieħed mill-applikanti kien iddeskriva l-bastiment bħala “Ħabs f’wiċċ l-ilma”.

Madwar 400 persuna li qed ifittxu ażil kienu ppakkjati fuq id-dgħajjes tat-turisti, u ngħataw sapun, xkupilji tas-snien u pasta tas-snien, filwaqt li wħud minnhom ingħataw bidla fil-ħwejjeġ. Id-dgħajjes mhumiex mgħammra biex jakkomodaw tant nies għal perjodu twil ta ‘żmien. Faċilitajiet sanitarji kienu nieqsa wkoll, kif ukoll sodod. L-applikanti kienu kostretti jorqdu fuq l-art qabel ma ngħataw saqqijiet li jintefħu aktar tard.

Wieħed mill-applikanti kellu bżonn assistenza medika iżda ma kien hemm l-ebda tim mediku li jassistih. Huwa deher biss minn tabib madwar għaxart ijiem wara. L-aħħar tlett ijiem tad-detenzjoni tagħhom kienu partikolarment trawmatiċi għall-migranti minħabba li d-dgħajjes iltaqgħu ma ’kundizzjonijiet tat-temp ħżiena bit-tojlits li kienu qed ifawru u l-migranti jsalvaw l-ilma mid-dgħajjes.

Fis-6 ta’ Ġunju, il-gvern kien ħabbar li l-migranti abbord il-bastimenti turistiċi se jinġiebu Malta. Madwar 425 migrant ġew żbarkati f’Malta, 37 jum wara li kienet ġiet skjerata l-Europa II. Imbagħad tqiegħdu f’detenzjoni. L-applikanti argumentaw li d-detenzjoni tagħhom abbord il-Captain Morgan u d-dgħajjes tat-turisti ta ’Supreme Cruises ma saritx in bona fede.

“Għalkemm il-kaptani ġabru d-dettalji personali tal-applikanti, jidher li dan sar għar-rilokazzjoni tal-applikanti aktar milli wara xi politika dwar l-ażil jew il-migrazzjoni.” Barra minn hekk, id-dgħajjes użati ma kellhomx il-liċenzja meħtieġa għal tali operazzjonijiet.

Fil-każ, ippreżentat kontra l-Prim Ministru, il-Ministru ta l-affarijiet interni u l-Avukat ta’ l-Istat, quddiem il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fil-Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali tagħha, l-applikanti sostnew li d-drittijiet fundamentali tal-bniedem tagħhom ġew miksura speċjalment id-dritt tagħhom għal-libertà minn arbitrarji. arrest u d-dritt tagħhom għal-libertà minn trattament inuman u degradanti.

Huma fittxu wkoll għad-danni relatati mal-ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem tagħhom. Fil-lista tax-xhieda tagħhom, huma ħatru lill-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Affarijiet Interni Byron Camilleri, l-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni, l-applikanti nfushom, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Kap Eżekuttiv tal-AWAS, rappreżentant tas-Salib l-Aħmar, rappreżentant ta’ Transport Malta, fost oħrajn. .

L-applikazzjoni ġiet iffirmata mid-direttur tal-Fondazzjoni aditus u l-avukat tad-drittijiet tal-bniedem Neil Falzon, l-assistent direttur tal-Fondazzjoni aditus Carla Camilleri, l-avukat aditus Mireille Boffa, l-avukat u d-direttur tal-JRS Katrine Camilleri, u l-avukat Cedric Mifsud.

Ikkummenta