Lokali Qorti

Uffiċjal jgħid fil-kumpilazzjoni ta’ Yorgen Fenech li l-BOV ippreżenta protest fuq rapporti tal-midja

Rappreżentant tal-BOV qal fil-Qorti li l-bank kien ippreżenta protest ġudizzjarju dwar rapporti tal-midja dwar ix-xhieda tal-bank f’każijiet ta’ profil għoli fuq ħasil ta’ flus. Numri konsiderevoli ta’ persuni minn diversi banek u istituzzjonijiet tal-Istat xehdu quddiem il-qorti li qed tiġbor evidenza dwar ħasil ta’ flus fil-konfront ta’ Yorgen Fenech, li huwa akkużat separatament li kien il-moħħ fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.

Rappreżentanti minn diversi banek xehdu dwar kontijiet miżmuma minn Fenech u l-kumpaniji tiegħu hekk kif kompliet il-kumpilazzjoni tal-provi fil-każ ta’ ħasil ta’ flus kontrih quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech. Fenech huwa akkużat b’ħasil u miżapproprjazzjoni ta’ fondi ta’ kumpanija li huwa għandu ma’ zijuh, Ray Fenech.

Ix-xahar li għadda, il-Maġistrat iddeċretat li rat provi suffiċjenti biex tqiegħed taħt akkuża lil Yorgen Fenech, li huwa separatament akkużat li organiżża l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fis-16 ta’ Ottubru tal-2017. Fost ix-xhieda kien hemm ir-rappreżentant tal-BOV Silvio Chetcuti li talab lill-Qorti biex tippermettilu jixhed bil-bibien magħluqa.

Ir-rappreżentant spjega li “kull darba li nixhdu, nsibu li X qal dan, dik u dak.” Huwa żied li ġie ippreżentat protesta ġudizzjarja dwar din il-kwistjoni, għalkemm ma kienx kienx ċar kontra min. “Ma nistax nordna lill-midja biex ma tippubblikax li rappreżentant tal-bank tela’ fuq il-pedana tax-xhieda,” wieġbet il-Maġistrat.

Chetcuti ċċara li t-tħassib kien dwar il-kontenut tax-xhieda tiegħu. “Il-kontenut mhuwiex fl-interess tal-midja,” huwa qal. It-talba tiegħu għal projbizzjoni ġiet miċħuda mill-qorti, iżda l-Maġistrat għamlitha ċara li l-ebda dettalji sensittivi tal-kontijiet relatati ma’ individwi privati ​​m’għandhom jiġu ppubblikati.

Għal Fenech qed jidhru l-avukati Charles Mercieca, Gianluca Caruana Curran u Marion Camilleri. L-Avukati Cinzia Azzopardi Alamango u Marthese Grech mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed imexxu l-Prosekuzzjoni flimkien mal-Ispettur tal-Pulizija Brian Camilleri. Is-seduta li jmiss hija għat-28 ta ‘Ottubru f’12pm, segwita minn oħra fit-2 ta’ Novembru fis-1pm.

Ikkummenta