Lokali

Imfittex raġel b’rabta ma’ traffikar ta’ droga u sparatura

Il-Pulizija qed tfittex raġel b’rabta ma’ investigazzjonijiet dwar traffikar ta’ droga u sparatura li seħħet
ġewwa Triq Dijonisju Famuċelli, l-Imsida nhar it- 2 ta’ Ottubru, 2021.

Kull min għandu kwalunkwè tip ta’ informazzjoni dwar din il-persuna huwa mitlub jagħmel kuntatt mal-Pulizija, anke b’mod anonimu, permezz ta’ messenger jew fuq illinji 21224001 / 119 u jiġi kwotat in-numru 6/2021.

Ikkummenta