Awtur - Christine Amaira

Lokali

Owen Bonnici jibqa’ jimpika

24 siegħa wara li l-Qorti qatgħeta li Owen Bonnici fil-kapaċitajiet tiegħu ta’ Ministru tal-Ġustizzja kien qed jikser id-dritt tal-espressjoni ta’...

Lokali Qorti

22 immigrant jeħlu 9 xhur ħabs

22 immigranti ġew ikkundannati 9 xhur ħabs u multa ta’ €800, wara li nstabu ħatja, quddiem il-Maġistrat Marisianne Farrugia, b’akkużi relatati mal-inċidenti li...