Tag - europol

Lokali Qorti

Jitolbu laqgħa mal-EUROPOL

L-ahwa George u Alfred Degiorgio, li jinsabu akkuzati bl-ezekuzzjoni tal-qtil tal-gurnalista Daphne Caruana Galizia, talbu laqgha urgenti mal-Europol sabiex...