Tag - insib illegali

Lokali Qorti

Mhux ħati ta’ insib illegali

Nassab Għawdxi ingħata lura l-liċenzja wara li l-Qorti tal-Appell ikkonkludiet li l-identita’ tiegħu ma’ kienitx stabbilita b’mod konklussiv. Joseph Axiaq...